VGR:s geodataplattform

katt

Katter är tydligen smidiga djur och smidig är just vad regionens geodataplattform kommer att bli.

Ett av de lite större arbetena inom GIS/GIT/geodata på VGR är att ta fram en geodataplattform. Jag har ännu inte bestämt mig för om det är vettigast att kalla den just för en geodataplattform, plattform för geodata eller kanske något helt annat, men arbetsnamnet är tills vidare geodataplattform. Min långsiktiga ambition med detta arbete är att täcka in det mesta som gäller GIS/GIT/geodata på regionen, men på lite kortare sikt är det nog klokare att lägga ambitionsnivån på en mer rimlig nivå. En viktig del i detta är att löpande dokumentera arbetet och det är inte mer än rätt att vi tillgängliggör merparten av detta också externt. Jag ser åtminstone tre goda skäl till detta: Fortsätt läsa ”VGR:s geodataplattform”

VGR och Geodatasamverkan

Mane

Mest pedagogiskt hade kanske varit en bild på ett växande frö eller en soluppgång för att understryka den växande kraften, men månen därhemma var så fin häromdagen att den förtjänar en plats här.

Dagens nyhet är att VGR går med i Geodatasamverkan. Hur kommer det sig? I mitt inlägg häromdagen skrev jag:

  • Det ska vara enkelt för dem som bor i eller besöker regionen att ta del av VGR:s verksamheter. Ett par exempel kan vara att hitta vård eller kulturutbud och ta del av näringsliv och kommunikationer.

  • Det ska vara enkelt för VGR:s anställda att ta del av och arbeta med geodata och den geografiska aspekten av arbetsuppgifterna. Det inkluderar exempelvis enkel tillgång till geodata, mallar, metadata, rutiner, kvalitetssäkring, publicering och användbarhet.

Fortsätt läsa ”VGR och Geodatasamverkan”

Första utvärderingen av prestandabudgeten

Ljus från billyktor på väg

I projektdirektivet för uppgraderingen av våra externa webbplatser till senaste Episerver CMS hade vi vissa krav på prestanda. De kan summeras till:

  1. Mallarna ska minst till 95% leva upp till WCAG 2.0 nivå AA.
  2. Google Pagespeed minst 50 för mobil, minst 80 för dator.
  3. Svarstid under 2 sekunder i 95% av fallen.

Förutom den tredje punkten är de kraven väsentligt mycket lägre än de vi senare satte i prestandabudgeten. Så nu när projektet är praktiskt taget över är det dags att kolla hur resultatet blev, se ifall projektet levde upp till sina krav. Fortsätt läsa ”Första utvärderingen av prestandabudgeten”

Dörrarna öppnas

VGR_karta

En ovanligt trevlig region? Översiktskartan, ©Lantmäteriet

För den som undrar om VGR arbetar med GIS/GIT/geodata är svaret ”ja”. Efter snart två veckor som regionens GIS-samordnare tänkte jag skriva ner några tankar om hur jag ser på kombinationen VGR och GIS. När jag läser om regionen står det:

”Västra Götalandsregionen ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik.”

Fortsätt läsa ”Dörrarna öppnas”

Blockchain – en innovation för ehälsa?

Många har säkert hört talas om Bitcoin, den där valutan som ibland påstås komma att förändra världen och tvinga hela industrier att tänka nytt och mer digitalt. Hur det blir med den saken återstår att se.

För att kasta lite ljus på tekniken bakom kryptovalutan Bitcoin, alltså Blockchain, kommer vi på Ehälsoenheten tillsammans med Sahlgrenska Science Park att arrangera en introduktionsföreläsning den 7:e mars. Den följs av lite diskussion, frågor och reflektioner. Det är gratis att delta, men begränsat antal platser!

Välkommen att anmäla dig genom vår Meetup-grupp › Fortsätt läsa ”Blockchain – en innovation för ehälsa?”

Sökanalys – ett kollektivt dåligt samvete?

Startpunkten för sökredaktörsportalen

Vi är i slutfasen att skruva in det regionala verktyget för att jobba med sökanalys. Vi är inte helt på det klara vad vi ska kalla det för ännu, men det lutar åt ’sökredaktörsportal’. Det kan finnas en poäng i detta namn då man ibland anar att kollegor tror att sökmotorn är en magisk IT-lösning som kan förädla det innehåll den hittar och presentera det innehåll som är relevant för oss när vi söker.

Så är det givetvis inte. Sökmotorns magiska egenskaper är ytterst begränsade. Snarare brukar man jämföra sökmotorer, såväl interna som externa som Google, med någon som är både blind och döv. Sökmotorn kan inte se vad som är uppenbart i en bild eller video, inte heller hör den innehållet i ett ljudklipp eller inspelad video.

Dessutom är dess språkförståelse extremt, vad ska man kalla det, ’maskinell’ kanske? Om de eftersökta orden inte står i klartext i innehållet som eftersöks kan sökmotorn tyvärr sällan hjälpa till. De få gånger sökmotorn ändå kan hjälpa till är när man infört synonymhantering eller annat strukturerat sätt för en maskin att försöka förstå den som skapat ett innehåll.

tl;dr – orkar inte läsa

Kontentan är att man måste jobba med innehållet som är tillgängligt att söka på. Till detta har man verktyg för att utvärdera sökupplevelsen, alltså verktyg för sökanalys. Ett sådant är Kibana, som är det vi på VGR nu testar.

I ett sådant verktyg jobbar man primärt med att hitta vanliga blunders, som att användarna inte hittar material som är viktigt. När man nått den insikten putsar man på innehållet så det blir lättare att hitta i sökfunktionen. Bland annat genom att lägga till mer metadata.

Det handlar om att lära känna sökanvändaren, och med sin webbplats prioriterade mål se till att viktigt innehåll har förutsättning att hittas. Fortsätt läsa ”Sökanalys – ett kollektivt dåligt samvete?”

Nytt intranät möjliggör intranätanalys

Under 2016, och antagligen två år framåt, kommer Västra Götalandsregionen jobba med ett intranätsprojekt baserat på en nulägesanalys och höstens förstudie. I och med att det gamla ska ut och nytt ska in så har vi nu en möjlighet att tänka till kring att sätta upp konkreta mål det nya intranätet ska leva upp till.

Målen i sig är inte nödvändigtvis nya, men hur innehållet och funktionerna på intranätet på ett mätbart sätt ska bevisa att de levererar mot de målen blir i alla fall en ny vinkel. Fortsätt läsa ”Nytt intranät möjliggör intranätanalys”